Disclaimer

De informatie op deze website of tijdens de sessies is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van een reguliere medische diagnose en/of behandeling. Raadpleeg te allen tijde een arts als er zich problemen voordoen met je gezondheid.

De informatie op deze site is van algemene aard en dient door een arts vertaald te worden naar de persoonlijke situatie van de patiënt/lezer. Bespreek eventuele acties die je wilt nemen op grond van de informatie op deze site of de sessies altijd eerst met je behandelend arts.

Ik (Paulette de Kraker) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele enige schade die het gevolg is van het lezen van deze informatie op deze site of van het niet inroepen of niet opvolgen van deskundig medisch advies.

Wettelijke verplichtingen

Om de kwaliteit van mijn therapie te waarborgen ben ik aangesloten bij diverse beroepsorganisaties en voldoe ik aan diverse registraties. Ik doe mijn best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je desondanks toch niet tevreden? Dan kan je dat altijd met mij bespreken en zoeken we samen naar een oplossing. Komen we er onverhoopt niet samen uit dan is het goed om te weten dat de praktijk valt onder het klachtrecht van de NBVH, het tuchtrecht van de RBCZ en dat de praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.

Als aanbieder van alternatieve zorg voldoe ik aan wettelijke verplichtingen voldoen. Deze zijn de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZA), Wet Op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKGGZ), Belastingdienst, Zorgverzekeringswet en Meldcode Huiselijk Geweld. 

AGB code zorgverlener 90114009

AGB code praktijk 90091203

KvK nummer: 74510460

BTW nummer: NL001070460