Therapie


Diverse technieken

Ik werk met gesprekstherapie, hypnotherapie, actieve imaginatie, lichaamsgerichte oefeningen, verhalen en tekenen. Met kinderen werk ik ook met spel en toneelstukjes.

 

De start van de therapie

De therapie begint met een intake waarin de klacht en het gewenste einddoel benoemd wordt. In de intake worden vragen beantwoord als:

  1. Wat is er aan de hand?
  2. Wat is er gebeurd? 
  3. Waarom heb jij zo gehandeld?
  4. Wat heb je er al aan gedaan en wat kan ik voor je doen?
  5. Gezin van oorsprong, het huidige gezin, ingrijpende gebeurtenissen, leefstijl, sociaal vangnet, medicatie, andere behandelingen en afstemming met arts

 

Behandelplan

Daarna stel ik een behandelplan op. Ik stel vast welke klachten je ervaart, wat mogelijk jouw levensthema kan zijn (iemand komt meestal met meerdere klachten die vaak iets met elkaar te maken hebben en dat kan iets zeggen over het levensthema) en het gewenste eindresultaat. Dit is het contract waarmee beiden op pad gaan en waarmee de cliënt in stemt. Ik kies een aanpak die zich vertaalt in technieken zoals imaginaties, delenwerk (voice dialogue), regressie of opstellingen. Ik maak bij aanvang een inschatting van het aantal sessies. Dat kan heel verschillend zijn maar meestal gaan we met 6- 8 sessies aan de slag. Tussentijds evalueren we de werkwijze. 

 

Ik- kracht

Ik maak een inschatting van je ik- kracht Als je stevig in je schoenen staat, maar nog niet weet wat de oorzaak is, dan kies ik voor exploratieve en openleggende technieken en gaan we zo op zoek gaan naar het ontstaan van het probleem. Als je nog weinig stabiliteit of zelfvertrouwen hebt, dan zijn eerst versterkende technieken van belang waarmee je een groter geloof krijgt in jezelf en je sterker voelt. Daarna kan er gestart worden met de exploratiefase. Het luisteren van een audio helpt bij het het versterken van jouw kracht. 

 

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een vorm van therapie die gebruik maakt van hypnose, ook wel trance genoemd. Dit is een staat waarin je regelmatig spontaan terecht komt als je helemaal opgaat in een situatie.  Onder hypnose komen mensen gemakkelijker en dichter bij onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die ze op hun eigen manier kunnen toepassen in het dagelijks leven om zo hun doelen te verwezenlijken. Onbewuste gevoelens en overtuigingen toegankelijk maken met trance en trance inzetten voor therapeutische doeleinden is het onderscheidende van hypnotherapie. Een mooie metafoor over het werken met het onbewuste is die van het aantrekken van een duikpak om het diepe water in te duiken om op ontdekkingstocht te gaan naar de oorzaak of reden van een klacht.

 

Veilig en jij houdt de regie!

In hypnose ben je sterk gericht op je eigen binnenwereld en gevoeliger voor suggesties en minder gevoelig voor invloeden van buitenaf. Het denken gaat naar de achtergrond en verlies van tijdsbesef is kenmerkend voor de hypnotische toestand. Je beseft heel goed wat je doet maar bent met je gedachten ver weg. Je kunt het vergelijken met autorijden waarin je ineens kunt opmerken dat je al bijna thuis bent terwijl je tijdens het rijden zelf heel bewust de juiste handelingen hebt verricht. Het is volkomen veilig en je houdt altijd volledig de regie. Jij bepaalt het tempo en de stappen.

 

Ervaringen

De ervaringen van cliënten zijn heel positief; ze ervaren trance als een heel prettige staat waarin ze door mijn rustige stem worden meegenomen naar dieptes in zichzelf waar ze zich bewust worden van redenen voor hun gedrag (overtuigingen). Vervolgens kiezen ze zelf wat ze hiervan los willen en kunnen laten en wat ze hiervoor in de plaats willen.  

 

Stel, je wilt bloemen in je tuin maar het onkruid staat te hoog.

Soms kan je onkruid meteen eruit trekken, 

soms snoei je eerst het ergste, om het daarna met wortel en al te verwijderen.

Daarna zaai je, in de bemeste grond, de bloemen in jouw tuin.

Precies zo is het ook met hypnotherapie.